Pazar Araştırması (Sahtecilik ile Mücadele)

Pazar Araştırması (Sahtecilik ile Mücadele)

Pazardaki sahte/ saptırılmış ürünlerin mevcudiyetini tespit etmek için belirli yerlerde pazar araştırmaları yapılmasını önermekteyiz.
S4 ; sahtesi üretilen ürünler, bu ürünlerin özellikleri, araştırma yerleri gibi konuların ve diğer ayrıntıların görüşüldüğü bir bilgilendirme toplantısı yapmakla işe başlamaktadır. Bu adım tamamlandıktan sonra Esfor, üzerinde anlaşmaya varılan şekilde araştırmaları yürütür. Araştırmalar; müşterinin ihtiyacına veya taleplerine göre bir veya birden fazla şehirde, bölgede ya da ülkede yapılabilir.
S4 ;  numuneleri  kendi  yöntemleriyle  veya  gerektiği / talep  edildiği şekilde üçüncü taraflar aracılığıyla alacaktır. Tüm numuneler kanıt görevi görecek ve saklama prosedürlerine uygun biçimde muhafaza edilecektir.
Numunelerin kataloglanması, incelenmesi ve analizi; stratejik ortağımız S4 4N6 IP LAB (Esfor Fikri Mülkiyet Analiz Laboratuvarı) tarafından yapılacaktır. Bu süreç; nihayetinde kaynakların (üreticilerin) sayısını ve menşelerini bulmak amacıyla numunelerin benzer/ farklı özelliklerini ve üzerlerindeki ortak hataları tespit etmek için yürütülmektedir.
Öncelikle ele alınması gereken maddeleri net bir şekilde belirten anahtar bilgileri içeren tablolar ve mahkemede de sunulabilecek, özel yazılım kullanılarak oluşturulan görsel ilişki çizelgelerini içeren ayrıntılı raporlar hazırlanacaktır.